ekolojik.com

Ekolojik Ürün Sorgulama

Menu ×
Anasayfa Sertifika Ara Sektörler Haberler Bilgi Köşesi Duyurular En Çok Arananlar Bize Ulaşın

Ekolojik Ürün Nasıl Olur?


Ekim yapılan toprakta hormon kullanılmamışsa, zirai ilaçlar kullanılmamışsa, toprağın daha sağlıklı ve besleyici ürünler vermesi muhakkaktır. Yapılan çeşitli araştırmalar, tarımsal üretimde kullanılan birçok kimyasal ilacın insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve bir takım rahatsızlıklara yol açtığını göstermiştir. Bu tür etkilenmeler yetişkinlere göre çocuklarda daha yüksek oranda izlenmiştir. Keza bu şekilde üretim yapan çiftçiler ve tarım işçilerinde de bu oran yüksektir.

Ekolojik olarak etiketlenen ürünlerin sertifikalandırılma usul ve esasları ilgili yasal düzenlemelerle zorunlu kılınmıştır. Bu ürünlerin üretim aşamaları, bağımsız denetim ve sertifikasyon firmaları tarafından kontrol altında tutulmaktadır.

Ekolojik üretim, toprağı ve su kaynaklarını koruyan bir yöntemdir. Ekolojik üretimin hedefleri arasında toprak yapısını ve verimliliğini korumak vardır. Kimyasal ilaçlar yerine doğal maddeler kullanılarak toprak verimliliği yükseltilir. Ekolojik tarımda kimyasal ilaçlar kullanılmadığı için bunların yer altı su kaynaklarına karışması da önlenmiş olur.

Ekolojik üretim yapılırken kullanılan yöntemler arasında şunlar vardır: yararlı böceklerin kullanımı, yeşil gübreleme, kültürel ve mekanik ot mücadelesi, ürün rotasyonu ve çeşitliliği, toprak, bitki ve doğal yaşamın yakından gözlemlenmesi. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması açısından riskleri olan genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), ekolojik üretimde kullanılmaz.

Kısaca organik üretimin amacı, havayı, toprağı ve su kaynaklarını kirletmeden, bitki, hayvan, insan ve çevre sağlığını korumaktır.

Bugüne kadar tarımda uygulanan hatalı yöntemler doğanın dengesini bozmuş durumdadır. Bu dengeyi yeniden kurabilmek için, organik ürün (ekolojik ürün) yetiştirme çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu üretim şeklinde, insana ve çevreye duyarlı üretim sistemleri kullanılmakta, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımı yasaklanmakta, organik ve yeşil gübreleme yapılmakta ve toprağın bitki direncini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ekolojik üretimde, miktar artışından ziyade, ürünün kalitesi yükseltilmektedir.

Bir ürün organik yöntemlerle yetiştirilse bile, eğer kontrol ve sertifikasyon çalışmaları yapılmamışsa bu ürün ekolojik ürün olarak kabul edilmez. Ekolojik ürünler sadece üretim aşamasında değil, satınalma, depolama, paketleme ve satış aşamalarında da organik yöntemlere göre işlem görmek zorundadır. Bu aşamalar mutlaka bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenmelidir.

Kuruluşumuz Ekomark©, insan sağlığı ve çevrenin korunması yönünde yapılacak her türlü faaliyeti desteklemektedir. Ekolojik ürünler konusunda daha fazla bilgi almak için kuruluşumuz yöneticilerine başvurabilirsiniz.