ekolojik.com

Ekolojik Ürün Sorgulama

Menu ×
Anasayfa Sertifika Ara Sektörler Haberler Bilgi Köşesi Duyurular En Çok Arananlar Bize Ulaşın

Ekolojik Sertifika Nedir?


Ekolojik sertifikasyon, bir şirketin veya markanın, sertifikasyon hizmeti tarafından belirlenen önceden tanımlanmış süreçlere veya hedeflere gönüllü olarak uyum sağlamayı tercih ettiği bir çevre düzenleme ve geliştirme şeklidir. Çoğu sertifika hizmetinde standartlarına göre sertifikalandırılmış ürünlere uygulanabilen bir logo (genellikle eko etiket olarak bilinir) bulunur. Bu, şirketlerin bir dizi dışsal olarak belirlenmiş ve ölçülen hedefleri gönüllü olarak takip ederek çevreye verilen zararlı etkileri en aza indirme yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak veren bir kurumsal sosyal sorumluluk biçimi olarak görülmektedir.

Ekolojik sertifika, endüstriyel ürünlerde ve tarımsal ürünlerde  tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir.

Yönetmeliğin kapsamı ise şu şekilde açıklanmıştır:

Her çeşit bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi
Kullanılacak girdilerin organik tarım yöntemlerine uygun olarak üretilmesi veya temin edilmesi
Gıda veya yem olarak kullanılan mayalar
Orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması
Bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, nakledilmesi, pazarlanması, kontrol edilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi
Ekolojik ürün ya da organik ürün, söz konusu yönetmelik ve eklerine uygun şekilde, tohumdan hasata ve hasattan tüketicinin eline ulaşmasına kadar üretimin bütün süreçlerinde insan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal girdi veya katkı maddesi ya da yöntem kullanılmadan, yani canlılara ve doğaya zarar vermeden üretilen sertifikalı ürünlerdir.

Ekolojik ürün kullanmakla, ruh ve beden sağlığı açısından sağlıklı ürünler tüketme ve gıda güvencesi hakkından yararlanılmış olmaktadır. Başta toprak, su ve enerji olmak üzere doğal kaynaklar korunmuş olmaktadır. Doğa sürdürülebilir şekilde kullanılmış olmaktadır. Ekosistem zarar görmemiş olmaktadır. Biyolojik çeşitlilik korunmuş olmaktadır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakılmış olacaktır.

Ekolojik sertifika verilmiş ürün etiketinde şu bilgiler yer almaktadır:

Ürünün adı ve sertifika statüsü
Ürünü kontrol eden ve sertifika düzenleyen kuruluşun adı, logosu ve kod numarası
Ürüne ait sertifika numarası
Üretimi yapan çiftçi kodu
Hasat yılı, parti veya seri numarası
Ürün içinde bulunan maddeler
Üretim tarihi, son kullanma tarihi
Ürünün ağırlığı
Üretim yeri ve üretim izni
Yönetmeliğe uygun şekilde üretildiğine dair ifade
Ürünün menşei
İthal ürünlerde Türkçe etiket bilgileri
Kuruluşumuz Ekomark©, geliştirdiği Ekomark© Standardı ve belirlenen ürün kriterleri çerçevesinde, talep eden firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Bugün için çevre etiketleri sisteminde gıda ürünleri yoktur. Ancak uygulamaya gıda ürünlerinin dahil edilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bütün dünyada tüketiciler, kullandıkları gıda ürünlerinin kaynakları ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi almak istemektedir. Bu yöndeki talepler gittikçe artmakta ve gıda ürünlerinde çevre etiketi kullanımı gündeme gelmektedir.

Ekolojik sertifika konusunda daha fazla bilgi almak için kuruluşumuz yöneticilerine başvurabilirsiniz.